divendres, 9 d’octubre del 2015

Alboraia per un forat X. Ha arribat el moment del teu cant a la terra.

Article publicat el juny de 2015 en La Veu de l'Horta Nord per explicar el naixement i les principals preocupacions de la Plataforma Alboraia Per L'Horta.Alboraia: ha arribat el moment del teu cant a la terra.

Fa uns pocs mesos, arran de l'anunci de la imminent aprovació del PGOU de València ciutat, s'organitzà en Alboraia una xerrada informativa a la qual assisteixen nombrosos veïns encuriosits pel tema i amb ganes de conéixer la situació i les possibles actuacions que es podien dur a terme des de la ciutadania. També van acudir diversos polítics locals els quals van mostrar molt d'interés en què els veïns presentarem al·legacions al PGOU del cap-i-casal, però molta opacitat al respecte del PGOU d'Alboraia. Poc després, presentades centenars d'al·legacions al PGOU de València i encuriosits per com estava el tema en Alboraia, naixia la Plataforma Alboraia Per L'Horta.

La primera acció va ser posar en comú els nostres objectius. Fruït del debat va nàixer el nostre manifest al qual s'han adherit a hores d'ara més d'una desena d'associacions entre elles associacions de veïns del poble, AMPES de les escoles i els instituts públics, associacions culturals, sindicats i partits polítics. 

Des de la Plataforma estem veient amb preocupació com el govern, socialista els darrers 4 anys i tot fa preveure que per 4 anys més, tracta de convèncer els veïns que la única solució als problemes de finançament del municipi passa per la requalificació de centenars de milers de metres quadrats d'horta activa i productiva. La última versió del PGOU d'Alboraia que coneixem implica més de 800.000 m2 d'horta i entre altres, els trets que el caracteritza són per a l'oest del terme municipal, la voluntària conurbació amb Tavernes Blanques (malgrat les recomanacions en contra de la unió física dels nuclis urbans que recull el PAT Horta), al sud la creació d'una macrozona comercial per unir Palmaret amb València i la construcció d'una carretera ex-novo a l'est per què, segons el govern socialista, Alboraia estaria d'esquenes a la mar, malgrat els 4 camins d'horta tradicionals que uneixen la platja amb el poble, i cal comunicar Saplaya, Patacona i el poble. Per que us feu una idea, és com si Rita Barberà tractarà de prolongar l'Avinguda Blasco Ibáñez passant per damunt del Cabanyal-Canyamelar només “perquè València viu d'esquenes a la mar”. No vos semblaria una animalada?

A la petició que fem des de la Plataforma per què declaren la caducitat dels documents donada l'antiguitat dels estudis ambientals i de paisatge (imprescindibles per dur endavant un PGOU) en què es basen el PGOU l'àrea d'urbanisme i el propi batlle respon que començar de zero suposa una despesa terrible, inassumible, per a la tresoreria local feta malbé i eternament endeutada per la gestió que féu el Partit Popular fins a 2011.

Tanmateix, ens preguntem si no ens eixirà més car als habitants d'Alboraia, els actuals i els que vindran, un Pla General d'Ordenació Urbana que venga el territori, que el regale al millor especulador, i que comprometa el nostre futur d'una manera tan dràstica com ho és la modificació radical de l'entorn, del paisatge, dels mitjans de producció. És més, continuem amb uns estudis caducs, basats en el principi de l'especulació urbanística per fer caixa i sense sensibilitat per un entorn especialment fràgil i vulnerable com és l'horta per no malbaratar més diners, per no augmentar el deute. Un deute que situa Alboraia en tots els rànquings de pobles més endeutats de l'estat però que caldria revisar i en gran mesura no s'hauria de reconéixer com a propi. Parlem, per exemple del deute que generà la faraònica infraestructura de soterrament del metro la qual, si bé era una demanda local, es dugué a terme amb una planificació que hipotecava tot el poble, sense cap mena de consulta a la ciutadania.

Igualment, sense cap mena de consulta o participació ciutadana s'ha dut a terme el PGOU que hi ha ara mateix als despatxos de l'ajuntament. I en base a aquesta manca de participació és que la Plataforma Alboraia Per L'Horta fem un segon èmfasi. Un projecte vital, necessari, i transcendental per al present i el futur d'Alboraia hauria de contemplar sense excuses la participació reglada i projectada dels ciutadans. No estem parlant de l'obligatori (i quasi invisible) període d'exposició pública, ans d'un vertader Pla de Participació Ciutadana. Amb una ferma i sòlida base democràtica que no relegue el ciutadà al vot que emet cada quatre anys, ans que el permeta participar de forma activa del procés de transformació i millora del poble en què viu. 

Un poble que creiem que hauria de definir-se des de l'arrelament en la cultura pròpia i en base a un futur sostenible i d'escala humana i no en l'enriquiment immediat i fugaç d'uns quants, els menys, insostenible mediambientalment i on els alboraiers aspiren a bescanviar pacs turístics per aliments vinguts d'altres països, de continents llunyans. Aquest poble, l'Alboraia del futur, està en joc avui, per això la Plataforma Alboraia per l'Horta està oberta a tots els ciutadans, a debatre, a conjugar idees i pensaments i cercar alternatives a l'especulació que ja ens ha mostrat la seua cara més cruel. Ara és l'hora de les persones, és l'hora del teu cant a la terra.

Alboraia, juny de 2015.

Previament al Formiguer...

a dins del formiguer: